CajsaStina Åkerström – turné i mars 2016


CajsaStina Åkerström kan se tillbaks på ett framgångsrikt 2015 med välbesökta turnéer, grammisnominerad platta (Vreden och stormen), radiohits och TV-medverkan. i Mars 2016 är det dags för ytterligare en turné, följ länken för info om orter och biljetter